Geometar

Geometar - prva asocijaca je ABA Geodetska Kuća Privredno društvo ABA-GEODETSKA KUĆA doo, iz Beograda, osnovano je kao geodetska organizacija za pružanje usluga u oblastima geodetske i urbanističke delatnosti. Privredno društvo postoji od aprila 2010. godine kada dobija licencu za rad od strane Republičkog geodetskog zavoda. Po osnivanju, PD ABA-GEODETSKA KUĆA doo, dobija licencu prvog reda koja omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova za koje je Zakonom o državnom premeru i katastru predviđena izrada glavnog projekta, izvođenje tih radova, kao i izrada projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja. O izdatim licencama za rad Republički geodetski zavod vodi evidenciju koja je javno dostupna na internet stranici Zavoda. Lanac je jak koliko je jaka svaka pojedina karika. Veliku pažnju posvećujemo prilikom odabira novih članova geodetskih stručnjaka. Ljudi koji čine tim stručnjaka u Privrednom društvu jesu tim sa dugogodišnjim iskustvom u gotovo svim oblastima geodezije. Tim se sastoji od:
 • Tri diplomirana geodetska inžinjera - geometra
 • Četiri geodetska tehničara - geometra


Preduzeće poseduje standarde ISO 9001 koje je izdala Međunarodna organizacija za standardizaciju, a koji definiše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom. Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu, koji se koristi za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže:

 • zadovoljstvo korisnika i ispunjavanje njihovih zahteva,
 • efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001,
 • verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza,
 • poverenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga.
Sve radove za koje je registrovano, privredno društvo ABA-GEODETSKA KUĆA doo obavlja u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru i drugim važećim propisima struke. Kvalitet i brzina naših usluga ogleda se u više stotina zadovoljnih korisnika i mnogobrojnim preporukama fizičkih i pravnih lica kojima je Privredno društvo ABA-GEODETSKA KUĆA doo pružalo usluge GeometarGeometar instrument
 • 011/ 7466 025
 • 011/ 7466 031
 • 060/ 8629 869
 • 065/ 8244 701
 • Mihaila Bulgakova 50B ,
  11160 Mirijevo, Beograd
 • Imate pitanje za nas,
  kontaktirajte nas preko forme
  za kontakt.